Komisja Turystyki Górskiej

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Gliwicach

Terenowy Referat Weryfikacyjny
GOT PTTK w Gliwicach


Weryfikacja w każdy wtorek od godz. 1630 do 1730 w siedzibie

Odziału PTTK Ziemi Gliwickiej
44-100 Gliwice ul. Rynek 11 www.gliwice.pttk.pl


Pytania i uwagi proszę kierować pod adres:
ktg@ktg.gliwice.pttk.pl28.12.2015 

Został dodany nowy regulamin GOT PTTK obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.