Komisja Turystyki Górskiej

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Gliwicach

Przepisy przejściowe obowiązujące od roku 2016

ZAŁĄCZNIK NR 3

Przepisy przejściowe do regulaminu GOT PTTK

GOT PTTK POPULARNA I MAŁE

1. Turystom zdobywającym ratalnie popularną lub małe GOT PTTK zalicza się punkty zdobyte do 31 grudnia 2013 r., mimo że może to nie spełniać warunków określonych w § 7 pkt 2 niniejszego regulaminu. Turyści ci powinni stosować punktację wg regulaminu GOT PTTK obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. dla wycieczek wpisywanych do książeczki GOT PTTK za okres do 2013 r. włącznie oraz punktację według regulaminu GOT PTTK obowiązującego do 31 grudnia 2015 r. dla wycieczek odbytych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

GOT PTTK DUŻA

2. Turystom zdobywającym ratalnie stopnie dużej GOT PTTK zalicza się wycieczki wielodniowe odbyte do 31 grudnia 2013 r. wg zasad regulaminu obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.

3. Turyści posiadający dużą brązową lub dużą srebrną GOT PTTK zdobyte do 31 grudnia 2013 r. i zweryfikowane za ten okres, przy zdobywaniu odpowiednio odznak dużej srebrnej lub dużej złotej GOT PTTK powinni dostosować trasy regulaminowych wycieczek wielodniowych do wymogów niniejszego regulaminu. Wycieczki należy odbyć poza terenami górskimi I-VI (§ 13 pkt 2), w których zdobyto uprzednio dużą brązową lub dużą srebrną GOT PTTK.

Sporządzono na podstawie
KTG ZG PTTK