Komisja Turystyki Górskiej

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Gliwicach

Rabaty dla przodowników

Dotyczy zarządzenia nr 5/2005 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie: zasad realizacji Rabatu PTTK § 3.3.

14 XI 2009 r.

 Zasady udzielania powiększonych rabatów handlowych PTTK w Schroniskach PTTK w Karpatach Zachodnich, prowadzonych przez Spółkę z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”.

1. Schronisko udziela rabatu handlowego PTTK na zasadach określonych Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 109/XV/2003 z dnia 28 czerwca 2003 roku oraz Zarządzeniem nr 5/2005 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dn. 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad realizacji Rabatu PTTK.

2. Korzystając z przepisu § 3.3 powyższego Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK  Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK otrzymują rabat powiększony do wysokości 30%.

3. Powiększonych rabatów udziela się na podstawie ważnej imiennej legitymacji PTTK będącej jednocześnie kartą rabatową PTTK z bieżąco opłaconymi składkami oraz legitymacji Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

 4. Wymóg posiadania opłaconej rocznej składki członka PTTK o którym mowa w pkt. 3 nie dotyczy Członków Honorowych zwolnionych z tych opłat na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały ZG PTTK nr 1/XIV/97 z 18.10.1997 r.

5. Zasady określone w pkt. 2 obligatoryjne obejmują okres do 3 następujących po sobie dni pobytu w jednym i tym samym obiekcie.

Przygotowano na podstawie informacji  otrzymanej od

Prezesa Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”

Jerzego Kalarusa 

 


 09.08.2010 r.

Zasady udzielania powiększonych rabatów handlowych PTTK
w Schroniskach PTTK w Sudetach, prowadzonych przez Spółkę z o.o.
„Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK"

Standardowo udzielany jest rabat 20% zgodnie z zarządzeniem, dodatkowe np. dla przewodników, przodowników, posiadaczy odznak, członków honorowych ustalane są indywidualnie przez gospodarzy obiektów i są zmienne w zależności od natężenia ruchu.

Przygotowano na podstawie informacji  otrzymanej od

Prezesa Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o.

Grzegorza Błaszczyka


 

Brak informacji ze spółki  Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.

 14 XI 2009 r.

W sieci sprzedaży HiMountain posiadacze ważnej legitymacji członkowskiej PTTK oraz Przodownika Turystyki Górskiej PTTK mogą stale zaopatrywać się w specjalistyczną odzież i sprzęt do uprawiania sportów outdoorowych po cenach niższych o 15 proc. Firma Mount Sp. z o.o., producent odzieży i sprzętu marki HiMountain oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze podpisały umowę, na podstawie której udzielany jest rabat.

Najbliższy sklep udzielający powyższego rabatu znajduje się Centrum Handlowym M1 w Zabrzu. 

Sklepy internetowe

W sklepie www.adventuresquad.pl  wprowadzono zniżkę dla Przodowników Turystyki Górskiej PTTK.


Oferowane są rabaty w wysokości:

15% na odzież (przy zamówieniu na minimum 350 zł.)

10% na pozostały sprzęt (przy zamówieniu na minimum 200 zł.).


Podstawą do otrzymania ulgi jest okazanie ważnej legitymacji - zdjęcie, skan lub należy przedstawić osobiście.
Naliczenie rabatu następuje po wpisaniu kodu rabatowego w formularzu zamówienia.

Kody rabatowe:
pttk-odziez
pttk-sprzet

Rabaty bez okazania legitymacji nie będą uwzględniane. Rabatów nie można łączyć np. odzież i sprzęt powinny być kupowane w oddzielnych zamówieniach. Rabat do wykorzystania tylko poprzez zamówienie sklepowe lub przy odbiorze osobistym. Rabat nie obejmuje produktów promocyjnych (zakładka promocje).