Komisja Turystyki Górskiej

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Gliwicach

Skład Komisji Turystyki Górskiej


1.

Adam Mandera

przewodniczący

2.

Rozlinka Lubowiecka

członek

3.

Tadeusz Kłos

członek

 

Skład Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT

1.

Tadeusz Kłos

przewodniczący

2.

Piotr Szczerba

sekretarz

3.

Andrzej Dyczak

członek