Komisja Turystyki Górskiej

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Gliwicach

Przepisy przejściowe

1. Wszystkie kategorie i stopnie GOT PTTK zdobyte do dnia 31 grudnia 2013 r. i zweryfikowane przed dniem 31 stycznia 2014 r. zachowują swoją ważność.

2. Osobom zdobywającym ratalnie popularną lub małe stopnie GOT PTTK zalicza się punkty zdobyte do końca 2013 r. mimo, że może to nie spełniać warunków określonych w §3 pkt 4 znowelizowanego regulaminu.

3. Osobom zdobywającym ratalnie duże stopnie GOT PTTK zalicza się wycieczki wielodniowe odbyte do 31 grudnia 2013 r.

4. Osoby mające zweryfikowaną GOT PTTK dużą w stopniu brązowym, przy zdobywaniu odznaki dużej w stopniu srebrnym powinny dostosować trasy regulaminowych wycieczek wielodniowych do wymogów znowelizowanego regulaminu. Należy ja zdobywać poza terenami z grup górskich I-VI,
w których uzyskano normę na stopień duży brązowy GOT PTTK.

5. Osoby mające zweryfikowaną GOT PTTK dużą w stopniu srebrnym, przy zdobywaniu odznaki dużej w stopniu złotym powinny dostosować trasy regulaminowych wycieczek wielodniowych do wymogów znowelizowanego regulaminu. Należy je zdobywać poza terenami z grup górskich I-VI,
w których uzyskano normy na stopnie duży brązowy i duży srebrny GOT PTTK.

6. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie GOT PTTK małej „Za wytrwałość” po zdobyciu małej złotej GOT PTTK wg regulaminu GOT PTTK obowiązującego do dn. 31 grudnia 2013 r.) i mają zweryfikowaną co najmniej jedną normę - mogą kontynuować jej zdobywanie na dotychczasowych zasadach bez konieczności zdobycia dużych stopni GOT PTTK.

7. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie GOT PTTK dużej „Za wytrwałość” po zdobyciu uprzednio GOT PTTK małej „Za wytrwałość” i mają zweryfikowaną w drugim cyklu małą złotą GOT PTTK, mogą wybrać zasady zawarte w znowelizowanym regulaminie lub kontynuować jej zdobywanie na dotychczasowych zasadach bez konieczności zdobycia dużych stopni GOT PTTK.

8. Tekst znowelizowanego regulaminu GOT PTTK jest ogłoszony na stronie internetowej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK: www.ktg.pttk.pl i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

9. Regulamin GOT PTTK ukaże się drukiem, ze względu na niezbędną korektę punktacji wycieczek,
w pierwszych miesiącach 2014 r. W r. 2014 dopuszcza się przez zdobywających GOT PTTK stosowanie również punktacji zamieszczonej w regulaminie obowiązującym do dnia 31 stycznia 2013 r.

10. Osoby aktualnie zdobywające ratalnie popularną lub małe stopnie GOT PTTK stosują punktację wg regulaminu GOT PTTK obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. dla wycieczek wpisywanych do książeczki GOT PTTK za okres do r. 2013 włącznie.

11. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją przepisów zdobywania GOT PTTK prosimy
o skorzystanie z zapisu §14 znowelizowanego regulaminu GOT PTTK.

Sporządzono na podstawie
KTG ZG PTTK