Komisja Turystyki Górskiej

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Gliwicach

Wykaz terenów sudeckich i karpackich w krajach sąsiadujących z Polską, po których odbycie wycieczek weryfikują w ramach swoich uprawnień Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

1. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na Sudety weryfikują wycieczki odbyte w terenach sudeckich położonych w Republice Federalnej Niemiec i Republice Czeskiej.

 

2. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na Beskidy Zachodnie weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich położonych:

a) w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej między zachodnią granicą Karpat a przejściem granicznym Sucha Hora, drogą łączącą to przejście z miejscowością Trstena oraz linią kolejową wiodącą przez miejscowości Dolný Kubín, Žylina i Trenčín do Bratysławy;

b) w Republice Słowackiej na północ od drogi łączącej przejście graniczne Lysá nad Dunajcom z miejscowością Stará Lubovňa, dalej na północ od linii kolejowej przez Plaveč do miejscowości Prešov, a następnie od wschodu granicę stanowią linia kolejowa łącząca Prešov z miejscowością Bardejov i droga z tej miejscowości przez Tarnov do Przełęczy Tylickiej.

 

3. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na Tatry weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich położonych w Republice Słowackiej:

a) na wschód od drogi łączącej przejście graniczne Sucha Hora z miejscowością Trstena oraz od linii kolejowej przez miejscowości Dolný Kubín, Žylina i Trenčín do Bratysławy;

b) na południe od drogi łączącej przejście graniczne Lysá nad Dunajcom z miejscowością Stará Lubovňa i dalej na południe od linii kolejowej do miejscowości Plaveč;

c) na zachód od linii kolejowej łączącej Plaveč przez Prešov z Koszycami.

 

4. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich:

a) położonych w Republice Słowackiej na północ od drogi łączącej Przełęcz Tylicką przez Tarnov z miejscowością Bardejov, na wschód od linii kolejowej łączącej Bardejov przez Prešov z Koszycami, po wschodnią granicę Republiki Słowackiej;

b) położonych na terenie Ukrainy.


Sporządzono na podstawie
KTG ZG PTTK